Články a odkazy

Zajímavé kostely ve Šluknovském výběžku propojila mezinárodní stezka

V 11 evropských regionech vzniklo prostřednictvím mezinárodního projektu THETRIS 11 nadnárodních tras kostelů a České Švýcarsko je zástupcem za českou oblast. Nadnárodní projekt THETRIS vznikl v Maďarsku a my jsme jedni z 11 zapojených partnerů z 8 zemí střední Evropy (Německo, Česká republika, Polsko, Slovenská republika, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Itálie).


My jsme do této stezky zapojili celkem 6 kostelů z regionu Českého Švýcarska a Šluknovska a to: Kostel sv. Šimona a Judy v Lipové u Šluknova; Kostel sv. Václava ve Šluknově; Kostel sv. Bartoloměje v Rumburku; Kostel Nejsvětější Trojice v Jiřetíně pod Jedlovou; Kostel sv. Jiří v Chřibské a Kostel sv. Anny v Malé Veleni - místní části Jedlka.


Kritériem ve výběru těchto kostelů měla být jejich středověká minulost - jak znělo zadání projektu, což nebylo snadné naplnit v naší oblasti hojně zastoupené především barokními a mladšími církevními stavbami). Důležité pro nás bylo prezentovat takové kostely s vazbou na nejstarší farnosti, zmiňované od 13. století, které nejsou tolik známé, a není na ně zaměřená pozornost v propagačních turistických materiálech, ale přesto mohou být vzhledem ke své historii atraktivní pro návštěvníky. Dalším spojujícím prvkem pro výběr byla tradice vystavování historických vánočních betlémů od místních řezbářů a také hudební tradice (např. J. Ch. Kridel).  Jedná se tedy také o kostely, v nichž působila barokní hudební bratrstva, nebo kde se dodnes konají koncerty původních německých skladatelů a dosud se hrají skladby pro kostely původně určené. Částečně jsme také chtěli zachovat vazbu na v regionu unikátní křížové cesty včetně poutních kaplí (např. křížovou cestu a Kostel Povýšení sv. Kříže v Jiřetíně pod Jedlovou nebo Loretu v Rumburku, které jsou však součástí dalšího připravovaného projektu rumburské Římskokatolické farnosti „Poutní stezky Šluknovska“).


Všechny stezky jsou pro veřejnost vyznačeny ve vydaných  brožurách a mapkách.  U 60 regionálních kostelů v celé střední Evropě se osazují postupně informačními tabulemi s QR kódy pro návštěvníky.

2448763 návštěv
Kontakty
O projektu
Mapa stránek
RSS CMS system


www.kr-ustecky.cz


Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad. Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Vize přestane být snem“
www.europe.eu, www.nuts2severozapad.cz