Články a odkazy

Vlaky mezi Dolní Poustevnou a saským Sebnitz vyjíždí!

Snahy o obnovení železničního spojení se datují cca od roku 1990, ale teprve aktivním zapojením zástupců objednavatelů dopravy, což byl na české straně Ústecký kraj a na německé Vehrkersverbund Oberelbe, se uvádí do pohybu proces skutečného znovuobnovení železničního spojení.  Vzniká projekt společné objednávky jedné železniční linky po území dvou států, která bude plnohodnotně pokrývat přepravní poptávku pro všechny obyvatele a návštěvníky regionu bez ohledu na polohu hranice. V roce 2013 došlo k fyzickému propojení železničních kolejí a mohlo být připraveno samotné zabezpečení pravidelného provozu.

Dnešního slavnostního otevření se zúčastnila řada významných hostů v čele s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem a Svenem Morlockem, místopředsedou vlády Svobodného státu Sasko. Nechyběl krajský radní pro regionální rozvoj Jan Szántó, generální ředitelé Českých drah, a.s. Daniel Kurucz a SŽDC Pavel Surý, starostové měst Sebnitz a Dolní Poustevna Mike Rukh a Miroslav Jemelka, stejně jako další starostové z obou stran hranice, zastupitelé Ústeckého kraje a další. V neposlední řadě se na výsledek své práce přišli podívat pracovníci oddělení dopravní obslužnosti krajského úřadu, kteří mají na znovuzprovoznění tratě lví podíl.

„Dnešním dnes se stal skutečností sen několika generací. Spojení má pro Ústecký kraj význam nejen dopravní, protože významně zkrátí a zrychlí cestu z vrcholu Šluknovského výběžku směrem do Děčína, a to až o hodinu, ale také morální a kulturní. Jedná se o ukázku toho, že v moderní Evropě nejsou státní hranice nepřekonatelné a že se lze v zájmu občanů dohodnout i na mezinárodním provozu,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček. Nová železniční linka spojující Šluknovský výběžek s Děčínem přes německý úsek Sebnitz – Bad Schandau – Schöna ponese číselné označení U28, tedy podle schémat značení regionálních železničních linek Ústeckého kraje. Díky své poloze také získává marketingový název  „Dráha národního parku“. Objednavatelem jsou Ústecký kraj a Vehrkersverbund Oberelbe (VVO) a dopravu zajišťuje dopravce České dráhy v kooperaci s německým dopravcem Deutsche Bahn. Komunikaci s cestujícími bude personál provádět plnohodnotně v českém a německém jazyce.

2448761 návštěv
Kontakty
O projektu
Mapa stránek
RSS CMS system


www.kr-ustecky.cz


Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad. Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Vize přestane být snem“
www.europe.eu, www.nuts2severozapad.cz