Články a odkazy

Lesy ČR obnovily rašeliniště v Krušných horách

Hradec Králové, 12. září 2014 - Práce zaměřené na ochranu a obnovu rašelinišť v Krušných horách v oblasti česko – německé státní hranice mezi saským Satzungem a českou Horou Svatého Šebestiána na Chomutovsku v Ústeckém kraji se podařilo úspěšně dokončit.

 

V závěrečné fázi je tak společný projekt pro danou problematiku, do kterého se zapojil Ústecký kraj a státní podnik Lesy ČR společně se státními lesy v německé spolkové zemi Sasko. V předmětné oblasti o rozloze cca 210 hektarů se postupně postavily přehrážky pro zadržení vody a její opětovné svedení zpět do rašelinišť. Využíval se při tom hlavně místní materiál, především rašelina a dřevo. Péče o rašeliniště přispěla také k zachování důležitého životního prostoru pro ohroženého tetřívka obecného.


Konkrétní technický průběh realizace projektu přibližuje Zdeněk Růžek, ředitel Krajskéhoředitelství Lesů ČR Teplice: „Pro dosažení účelu revitalizace jsme uzavřeli umělé odvodňovací příkopy a to výstavbou potřebného počtu hrazení. Srážková voda se tak v rašeliništích zadrží a okamžitě neodteče. Rašeliniště mají možnost se hloubkově zamokřit a vytvořit zásadní předpoklad ro tvorbu nové rašeliny. Technickými prostředky se nám podařilo na našem území obnovit podmínky pro budoucí regeneraci jednoho rašeliniště. Celý projekt však přispěl k zachování dvanácti. Již nyní hodnotíme pozitivně evidentní zvýšení hladiny vody v rašeliništích.“


Na projekt se podařilo partnerům získat i podporu fondů Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj vrámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko – Cíl 3 / Ziel 3 a to ve výši 1 milion EUR.

2448781 návštěv
Kontakty
O projektu
Mapa stránek
RSS CMS system


www.kr-ustecky.cz


Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad. Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Vize přestane být snem“
www.europe.eu, www.nuts2severozapad.cz