Oblasti

Hora Říp

 „Podejděme pod tuto horu, tam dětem, skotu odpočineme.“

Slovo „Říp“ prý v jazyce předslovanských obyvatel české kotliny znamenal „hora.“ Podle historiků to dokazuje význam, který Řípu přičítali už lidé doby bronzové. Snad je to tím, že tento 456 metrů vysoký kopec neobvyklého tvaru se tyčí uprostřed roviny. Snad je to tím, že v sobě obsahuje magnetovec, který mu dodává určité fyzikální vlastnosti. V obecném povědomí je ale Říp v první řadě spjatý s legendárním příchodem praotce Čecha a jeho kmene do našich zemí. Vždyť kdo by neznal rozhovor Čecha a jeho družiny po té, co vystoupili na Říp: „..... ,rozvažte, jaké by bylo vhodné jméno pro tu zemi.´ Ti hned, jako z božího vnuknutí, zvolali: ,Poněvadž ty, otče, sloveš Čech, kde najdeme lepší nebo vhodnější jméno, než aby i země slula Čechy?´“ Touto pověstí, kterou jako první písemně zachytil Kosmas, si Říp navždy vydobyl místo mezi symboly českého státu. K hoře neodmyslitelně patří také románská rotunda svatého Jiří a svatého Vojtěcha. Nechal ji vystavět kníže Soběslav v roce 1126, když u Chlumce porazil německého panovníka Lothara. Ovšem nebyla to první svatyně na Řípu, podle historiků navázala na mnohem starší stavbu. Nejprve byla rotunda zasvěcena jen svatému Vojtěchovi, až v 16. století byla svěřena také pod ochranu svatého Jiří. Právě u příležitosti jeho svátku se v dubnu koná pod Řípem tradiční pouť.  Jako magické místo vnímali Říp i naši mladší předkové. V revolučním roce 1848 se vrchol Řípu stal místem táborů lidu a hádejte, odkud byl o dvacet let později byl do Prahy slavnostně přivezen jeden ze základních kamenů Národního divadla?Díky svému významu v českých dějinách byla hora Říp spolu s rotundou prohlášena národní kulturní památkou.  Co se majitelů týče, ve středověku hora patřila  strahovského klášteru, s výjimkou období po husitských válkách, kdy ji krátce držel rod Ctinských. Na konci 16. století prodali strahovští premonstráti Říp Vilémovi z Rožumberka, po jeho smrti přešel na Lobkowicze, v jejichž majetku je i v současné době.

A pro zajímavost, v rotundě na Řípu  jsou pravidelné bohoslužby každou první neděli v měsíci  od 15. hod. Více informací na webu obce Krabčice pod Řípem.

Obecní úřady:

www.kostomlaty-pod-ripem.cz

www.mnetes.cz

www.klenec.cz

www.krabcice.cz

Městský úřad:

www.roudnicenl.cz

 GEOCACHING

3542621 návštěv
Kontakty
O projektu
Mapa stránek
RSS CMS system


www.kr-ustecky.cz


Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad. Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Vize přestane být snem“
www.europe.eu, www.nuts2severozapad.cz