Oblasti

Stadice

„Jeho potomstvo bude vládnout této zemi na věky věkův“

Větu v našem titulku prý vyřkla kněžna Libuše na adresu rodáka ze severočeských Stadic – Přemysla Oráče, kterého určila jako nového knížete pro svůj lid razící heslo „Běda mužům, kterým žena vládne.“ Budoucí kníže podle kronikáře Kosmy pocházel z rodu Lemuzů a na knížecí stolec přišel rovnou z pole od pluhu. Ani prý nestačil doorat brázdu, do mošny sbalil boty z lipového lýčí, lískový prut, kterým poháněl voly, zarazil do země a dal tak základ bájné Přemyslově lísce a vyrazil na Libušině bělouši do Prahy. Pověst o zázračném oráči je podle historiků pozůstatkem mnohem staršího indoevropského mýtu, který se v různých obměnách objevuje u mnoha národů. Přemyslovští panovníci měli svého předka, který přišel od pluhu, ve velké úctě. Nově nastolovaný panovník si prý obouval Přemyslovy lýčené střevíce a přes rameno bral jeho mošnu. Přemyslovo stadické pole bylo ve středověku základem české polní míry. Po matce Přemyslovec po otci Lucemburk Karel IV. nechal na paměť pověsti tři usedlosti ve Stadicích osvobodit od roboty a uložil jim pečovat o bájnou lísku a její oříšky odevzdávat na Hrad. Zvyk se udržel až do roku 1701.  Dnes ve Stadicích pověst připomíná pomník Přemysla Oráče. Je tvořen Přemyslovým pluhem na mohutném kvádru zdobeném reliéfy, které zachycují scény z pověsti. Pomník v roce 1841 nechal postavit hrabě Ervín Nostic Rienecke. Odhalen byl v září téhož roku a od té doby se stal shromažďovacím místem českých vlasteneckých spolků. Dnes se zde zpravidla scházejí sdružení zemědělců. V roce 1962 byl pomník spolu s tak zvaným Královským polem, na kterém stojí, vyhlášen Národní kulturní památkou. Vedle pomníku přemyslovskou legendu ve Stadicích připomíná také Přemyslův statek, Královský pramen nebo Přemyslova líska.

Obecní úřad:

www.rehlovice.cz

GEOCACHING

3543164 návštěv
Kontakty
O projektu
Mapa stránek
RSS CMS system


www.kr-ustecky.cz


Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad. Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Vize přestane být snem“
www.europe.eu, www.nuts2severozapad.cz